• Η Ελληνική Νομοθεσία για τα ιπποειδή

Η Ελληνική Νομοθεσία για τα ιπποειδή

H νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με τα ιπποειδή έχει ακόμα πολλά κενά. Εκτός από κάποια άρθρα των νόμων περί προστασίας ζώων που αφορούν και σε αυτά, υπάρχουν μόνο ορισμένες επί μέρους εγκύκλιοι. Ακόμα  δεν υπάρχει ολοκληρωμένος Κώδικας Ορθής Πρακτικής που να εξηγεί τη φύση τους και να περιγράφει  πώς πρέπει να διαβιούν και ποιές είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους. Επίσης δεν λειτουργεί  πλατφόρμα ψηφιακής καταγραφής τους, ούτε τα επίσημα έγγραφα ιδιοκτησίας είναι αυτά που επιβάλει η Κοινοτική Νομοθεσία. Από την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία,  τα άρθρα και οι εγκύκλιοι που αφορούν και στην προστασία των ιπποειδών, είναι τα παρακάτω:

Νόμος  1197/81:

Αρθρο 1. Παράγραφος 1. Τα ζώα συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυγχάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρίσεως  εκδηλουμένων διά:

(α) Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς διά το είδος της τροφής και ύδατος.

β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον διαβιώσεώς των, καταλύματος .

(Επίσης όλα τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν σε όλα τα ζώα κι όχι μόνο σε κατοικίδια, οπότε ισχύουν και για τα ιπποειδή. )

Νόμος 4039/12

Άρθρο 1  Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους.

Άρθρο 12.

 Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.

2. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας  αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’ όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους.

3. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μονομαχίας. Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Άρθρο 13 Εξαιρέσεις

1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και τα εκτροφεία θηραμάτων που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται κάθε είδους παραστάσεις με τη συμμετοχή ζώων.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 7, καθώς και των ειδικών διατάξεων, που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και στις ιπποδρομίες.

Άρθρο 19

Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο.

Η Εγκύκλιος  για τα εργαζόμενα ιπποειδή

Στις 2/8/18 εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων Εγκύκλιος με οδηγίες και συστάσεις για τα εργαζόμενα ιπποειδή.

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/horses/6820-prostasia-ippoi2018

Βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές  του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία και Ευζωία των Ζώων, τις οποίες παραθέτουμε σε μετάφραση παρακάτω.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&h

Το Σύστημα Εκτροφής Όνων για παραγωγή γάλακτος

Στις 18/7/19 εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Σύστημα εκτροφής Όνων για παραγωγή γάλακτος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/horses/8628-onos-gala

Περιγράφει τη φύση και τις ανάγκες του γαϊδουριού καθώς και προϋποθέσεις για την εκτροφή, τη διατροφή και τη διαβίωση του. Οι πληροφορίες που παρέχει δεν αφορούν μόνο τις γαλακτοπαραγωγικές μονάδες αλλά είναι χρήσιμες για όποιον συντηρεί  γαϊδούρια.

Νομοθεσία για τις ενδοκοινωτικές μετακινήσεις και εισαγωγές ιπποειδών:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ippoi/132981_06062011_egk_ippoeidi.pdf

Ζωοτεχνική Νομοθεσία:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/horses/454-nomothesiaippon

Πρόγραμμα επιτήρησης για τον Πυρετό του Νείλου στα ιπποειδή:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/602-progrepitdneilou17

Τέλος η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας έχει αναλυτικούς κανονισμούς και νόμους για τους αθλητικούς ίππους (υπερπήδηση εμποδίων, δεξιοτεχνία, αντοχή, αμαξοδήγηση):

https://www.hef.gr/index.php/el/omospondia/katastatiko-kanonismoi-nomothesia

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
Wishlist 0
Continue Shopping